Ultimátum Rusku?

Jak se zachová Rusko vůči ultimátu, které dostalo od České republiky? Povolí návrat českých diplomatů na českou ambasádu v Moskvě? Rusko má na odpověď do 22.4.201 12:00 ...

Nechci odpovídat, chci se podívat na průběžné výsledky.

Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.