Logická řada (příklad 6)

Doplňte logickou řadu. Napište, co má být na místě otazníku. 1, 3, 7, 13, 21, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.