Logická řada (příklad 5)

Doplňte logickou řadu. Napište, co má být na místě otazníku. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.