Logická řada (příklad 4)

Doplňte logickou řadu. Napište, co má být na místě otazníku. '-13, -10, -7, -4, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.