Logická řada (příklad 3)

Doplňte logickou řadu. Napište, co má být na místě otazníku. 2, 5, 8, 11, 14, 19, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.