Logická řada (příklad 2)

Jaké číslo má být jako další v řadě?-1, -1, -2, -3, -5, -8, -13, -21, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.