Logická řada (příklad 1)

Jaké číslo má být jako další v řadě?1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?


Anketa je anonymní. Nesbíráme ani neukládáme žádné vaše osobní údaje. Veškeré vaše odpovědi na anketní otázky i odpovědi na případné doplňující otázky slouží pouze pro zpracování a vyhodnocení konkrétní ankety.